top of page

OMTYPNING

Kontakta ett besiktningsföretag, och hör med dem vilka tekniska förändringar du behöver göra för att de ska kunna godkänna den vid den registreringsbesiktning som måste göras. Hör även med besiktningsföretaget om du kommer att behöva några intyg från tillverkaren eller annan.

Kostnaden för att ändra totalvikt varierar stort beroende på släpet tekniska konfiguration. För att höja eller sänka totalvikten på ett släp behöver man göra en teknisk förändring. Det finns två olika regelverk för detta: släpvagnar tagna i bruk före eller efter 2005-01-01. Nyare släp har högre krav på den tekniska förändringen och kan därför vara dyrare att ändra totalvikten på. 

 

För att få typa ner vikten på ett släpfordon måste man göra en fysisk förändring på fordonet. Har du ett släp med ett VOV, TSV eller T nummer behöver man bara byta kulkoppling /kulhandske eller byta däckdimension till rätt vikt. TSV-nummer är typgodkännande utfärdat av Trafiksäkerhetsverket under 70- & 80-talet. På Transportstyrelsen sida Fordonsuppgifter kan man hitta sitt TSV- eller T-nummer under ”Tilläggsinformation”.

Om du har ett EU nummer måste du göra samma förändring, dock behöver du ett bromsberäkningsintyg också.

Kontrollera alltid med Sv
ensk Bilprovning vad som gäller för ditt släp.

Några olika åtgärder för att typa om totalvikten


- Montera förstäkt draginfästning

- Demontera draginfästning 

- Byte påskjutare 

Tillvägagångssätt
1.Kontakta återförsäljare för att få information om vad som gäller för just ditt släp och beställ delar du behöver.


2. Montera nya typskylten och gör den tekniska förändringen som står i
tillverkningsintyget. Ifall det är plattjärn som ska demonteras / monteras beräknas tiden till ca 1,5 timmars kostnad från verkstad.

3. Boka tid hos bilprovningen och meddela att ni ska byta totalvikt på er släp.

4. Åk till bilprovningen och medtag intygen.

bottom of page