top of page

VIKTER

Hur tung släpvagn eller husvagn din bil får dra kan du läsa på registreringsbeviset.

Du kan också använda e-tjänsten släpvagnskalkylatorn för att ta reda på hur tung släpvagn eller husvagn du får dra.

Släpvagnskalkylatorn 

Högsta totalvikt på släpet för B-körkort

För den som har B-körkort får släpvagnens totalvikt inte överstiga den vikt som anges under denna punkt i registreringsbeviset. Observera dock att hur mycket du får lasta även beror på vilken bil som ska dra släpvagnen.

Högsta vikt bromsat släp
Här kan du utläsa den högsta tillåtna släpvagnsvikten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) som gäller för bilen.
Vikten får inte överskridas oavsett vilket körkort föraren har. Det kan innebära att släpvagnen inte får lastas så mycket som släpvagnens registreringsbevis anger.

Högsta sammanlagda bruttovikt för bil och släp
Summan av bilens och släpvagnens bruttovikter får inte överstiga detta värde. Bruttovikt är bilens respektive släpvagnens aktuella vikt (inklusive last).

 

Bilens tjänstevikt
Tjänstevikten är bilens vikt "körfärdig" inklusive föraren. Last och passagerare ingår inte.

Tjänstevikten är den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med

  • det tyngsta karosseri som hör till fordonet,

  • verktyg och

  • reservhjul som hör till fordonet

  • bränsle

  • smörjolja

  • vatten

  • föraren.

Bilens totalvikt
Totalvikten är summan av tjänstevikten och maxlasten. Maxlast är den tyngsta last som bilen är konstruerad för.

Släpets tjänstevikt är vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör till fordonet. Notera att tjänstevikten inte inkluderar gods.

Totalvikt släp

Totalvikten på ett släp är summan av:

  • fordonets tjänstevikt

  • passagerare (beräknad vikt av största antal personer som fordonet är tillverkat för)

  • gods (den största mängd gods som fordonet är tillverkat för)

Högsta släpvagnsvikt för obromsad släpvagn
Denna uppgift finns endast hos bilar av senare årsmodell.
Saknar släpvagnen bromsar får släpvagnsvi
kten (släpvagnens tjänstevikt + lastens vikt) inte överskrida detta värde.

Bruttovikt på fordon

Bruttovikten är den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till vägbanan.

Maximilast

Maximilast är skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt och är den högsta vikten (passagerare och gods) som ett fordon får lastas med.

 

bottom of page